Osobní stránky

Vladimír Brůna


stále ve výstavbě ...


... a proto aktuální

 

Profesní životopis
Publikace

Projekty, granty, VVZ
Konference, semináře
Expedice
Výuka
Aktivity a popularizace
Partneři a sponzoři

Hlavní strana


 

Publikace dle roku vydání 

 2023 - 2022 - 2020 - 2019 - 20181988 x 2017 - záznamy v RIV - specializované mapy katedry -
specializované mapy -
lektorované texty a knihy


Články s IF
a SCOPUS

Cílek, V., Bárta, M.,Lisá, L., Pokorná A., Juříčková, L., Brůna, V., Abdel Moneim A. Mahmoud, Bajer, A., Novák, J., Beneš, J.: Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt. Quaternary International, Pergamon, 2012 - www.

Brůna, V., Křováková, K., Nedbal, V.: Historical landscape structure in the spring area of the Blanice river, Southern Bohemia - an example of the importance of old maps. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Akadémiai Kiadó, ISSN 1217-8977 (Print) 1587-1037 (Online), Issue Volume 45, Number 1/March 2010, pages 48-55, DOI 10.1556/AGeod.45.2010.1.8

CHRASTINA, P., TROJAN, J.,OLAH, B.,BRŮNA, V., VALÁŠEK,P. Modeling Historical Forest Development on the Profiles of Cultural-landscape Layers. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Volume 1, Book 3. Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, 2016. s. 147-154, 8 s. ISBN 978-619-7105-52-0. doi:10.5593/sgemsocial2016HB31.

Ostatní články, publikace, lektorované texty a certifikované metodiky

2023

Brůna, V., Bárta, M. Mapování staroříšských hrobek v severní Sakkáře. ArcRevue 1/2023, s. 3 - 5, ARCDATA, s.r.o., Praha.

 2022

Brůna, V., Košárek, P., Bareš, L., Janák, J., Landgráfová, R. Unusual methods of archaeological documentation in the specific conditions of       the Abusir shaft tombs. In: Landgráfová, R., Bareš, L., Míčková, D: The shaft tomb of Menekhibnekau II: Texts. Abusir XXIX, Czech Institute     of Egyptology, Prague 2022, pp. 347 -354, ISBN 978-80-7671-080-1.

Bárta, M. and Brůna, Vl. eds. The Pyramid Fields of Ancient Egypt. A Satellite Atlas. Charles University Prague, 2022,
    ISBN 978-80-7671-053-5. OXBOW  
¤ 

2020

Bárta, M., Brůna, V. , Bareš, L., Krejčí, J., Dulíková, V., Odler, M., Vymazalová, H., Map of archaeological features in Abusir.
   Prague Egyptological Studies XXV: pp. 7 - 34.  ¤  
►  Bárta, M. – Jirásková, L. – Krejčí, J. – Odler, M. – Brůna, V. – Havelková, P. – Sůvová, Z. Tomb of Kairsu discovered in Abusir (AC 33). Prague Egyptological Studies XXV/2020, pp. 35 - 58.  ¤
► 
Toonen, W., Odler, M., Arias, K., Krejčí, J., Brůna, V., Bárta, M., Willems, H. Short contribution on the past desert edge landscape at      
    (Lake) Abusir, Egypt. Prague Egyptological Studies XXV/2020, pp. 103 - 110. ¤ 

  Bárta, M., Brůna, V., Odkrývání neviditelného - užití nových technologií při zkoumání staroegyptské civilizace.
    In. Bárta, M. (eds.)   Sluneční králové.  Studie Národní muzeum Praha, pp. 303 - 313. ISBN 978-80-7036-636-3.

Bárta, M., Brůna, V. , Bareš, L., Krejčí, J., Dulíková, V., Odler, M., Vymazalová, H., Mapa archeologických objektů v Abúsíru.   
   Pražské egyptologické studie XXIV/2020, pp. 19 - 42 ¤ .
Bárta, M., Brůna, V., Megahed, M, Vachala, B.†, Abú Inti odešel. Pražské egyptologické studie XXIV/2020, pp. 118 - 119 ¤.

2019

► Odler, M., Peterková Hlouchová, M., Havelková, P., Sůvová, Z., Arias Kytnarová, K., Brůna, V., Jirásková, L., A new tomb of transitional type from Abusir South: mastaba of Nyankhseshat (AS 104), Prague Egyptological Studies XXIII/2019, pp. 49 - 82 ¤ .

 Brůna, V., Křováková, K., Chrastina, P.Memory of the Most Landscape. in: Bárta,M. and Kovář,M., Civilisations: Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. Academia Praha 2019, ISBN 978-80-200-2907-2, EAN 9788020029072  

 Odler, M., Peterková Hlouchová, M., Havelková, P., Sůvová, Z., Arias Kytnarová, K., Brůna, V., Jirásková, L., Jedna hrobka ve dvou dynastiích. Předběžná zpráva o výzkumu mastaby AS 104 v jižním Abúsíru. Pražské egyptologické studie XXII/2019, pp. 21 - 42 ¤ .

 2018

Brůna, V., Odler, M.,Bárta, M., Megahed, M.,New geodetic control network of Czech concession at Abusir. Prague Egyptological Studies XXI/2018  pp. 125 - 128, Prague ¤ .
► Bárta, M., Varadzin, L., Janák, J., Mynářová, J., Brůna, V,: The temple of Ramesses II in Abusir. EGYPTIAN ARCHAEOLOGY, ISSUE 52, SPRING 2018, pp. 10-14,  EGYPT EXPLORATION SOCIETY,

 Megahed, M., Brůna,V.Djedkare’s Pyramid in 3d: New Documentation Methods for the King’s Burial Apartments Edal VI • 2017, OKAA 7 Old Kingdom Art and Archaeology International Conference Proceedings 2017, ISSN 20382286, Vol. 1: 464 pp., 166 – 179.

► Megahed, M., Vymazalová, H., Brůna, V, Marek, Z.: Die Pyramide des Djedkare-Isesi in 3-D. SOKAR Nr. 32, Seite 40–51, Berlin 2016 - www

CHRASTINA, P., TROJAN, J.,OLAH, B.,BRŮNA, V., VALÁŠEK,P. Modeling Historical Forest Development on the Profiles of Cultural-landscape Layers. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Volume 1, Book 3. Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, 2016. s. 147-154, 8 s. ISBN 978-619-7105-52-0. doi:10.5593/sgemsocial2016HB31.

Brůna, V., Brejcha, M., Frouz, M., Frouzová, M., Marek, Z., Větrovská, B.: Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů. Certifikovaná metodika Osvědčení č. 132 MK ČR, OVV č.j. MK 26482/2016 OVV, sp. zn. MK-S 146/2012 OVV, ze dne 13.4.2016. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2016 - databáze NUŠL


 1988  - 2017
Brůna, V., Cajthaml, J., Elznicová, J.,Havlíček, J.,Müller, A.,Pacina, J.,Zimová, R. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: případové studie. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-980-1.

Brůna, V., Cajthaml, J., Elznicová, J., Havlíček, J., Müller, A., Pacina, J., Zimová, R. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: metody rekonstrukce a zpracování dat v oblastech zaniklých obcí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-981-8.

Brůna, V., Kubátová, P.: Časoprostorová změna struktury krajiny pod Milešovkou. In.: Pátek, J. a kol.: Milešov ve středověku a novověku. Kristina Kaiserová - Albis international, Ústí nad Labem 2015. pp. 33 - 46. ISBN 978-80-7414-775-3.

Brůna, V., Brejcha, M., Marek, Z., Větrovská, B.: Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek. Certifikovaná metodika Osvědčení č. 53 MK ČR, OVV č.j. MK 59775/2015 OVV, sp. zn. MK-S 10086/2015 OVV, ze dne 6.10.2015. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 2015, ISBN 978-80-7414-954-2. 60 s.

Brůna, V.: Proměny mostecké krajiny na starých mapách. In.: Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech.  UJEP Ústí nad Labem, 2015, pp. 9-20. ISBN 978-80-7414-981-8.

Lisá, L., Bajer, A., Brůna, V., Varadzinová Suková, L., Bárta, M. , Archeologie versus archeologizace: příkladová studie Usli, Súdán. Pražské egyptologické studie XIV, 2015, UK Praha, pp. 115 - 120. ACADEMIA

Brůna, V., Marek, Z., Větrovská, B., Spatial scanning during field archaeological research in Abusir
(Egypt) by technology FARO Freestyle3D.
ABUSIR AND SAQQARA IN THE YEAR 2015, PRAGUE JUNE 22–26, 2015. poster


Brůna, V., Pacina, Jan, PACINA, Jakub, Vajsová, E., Modelling the Extinct Landscape and Settlement for Preservation of Cultural Heritage.  Citta´e Storia, IX, 2014, 1, pp. 131 - 153, Universita´Roma Tre-CROMA.

Pacina, J., Brůna, V., Sběr prostorových dat s využitím bezkontaktních metod. ArchaeoMontan, pp. 69 - 76.pdf

Pacina, J.,Brůna, V., Erfassung von Geodaten mithilfe von nichtinvasiven Messmethoden. ArchaeoMontan, pp. 76 - 80, pdf.  

Brůna, V., Pacina, J., Role geotechnologií v montánní archeologii. ArchaeoMontan Cíl 3, 2014, ÚAPPSZČ Most,
pp. 31-38.


Brůna, V., Bárta, M., Brejcha, M., Laserové skenování Duaptahovy skalní hrobky v jižním Abúsíru.  Pražské egyptologické studie XIII/ 2014, pp. 31 - 37, UK Praha.

Brůna, V., Marek, Z., Dulíková, V., Havelková, P., Podobu starých Egypťanů pomáhá odhalit 3D modelování. (26.6.2014, http://muzeum3000.nm.cz/veda/podobu-starych-egyptanu-pomaha-odhalit-3d-modelovani)

nahoru

PACINA, J., NOVÁK, K., BRŮNA, V., POPELKA, J. Detailed analysis of georelief developmnet in the lake most surroundings. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2013, Volume 3, Issue 2, s. 44-48. ISSN 1804-7890. Dostupné z: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0302/PDF/0302.pdf

Bárta, M.,Suková, L., Brůna, V., The Latest Explorations at Usli, Northern Province, SUDAN and NUBIA 17:66 - 69.

Brůna, V.,Využití KAP (Kite Aerial Photography) při dokumentaci výzkumu v Abúsíru. Pražské egyptologické studie XI 2013, UK Praha, pp. 37 - 43.

Bárta, M.,Suková, L., Brůna, V., Nejnovější výzkumy na lokalitě Usli v severním Súdánu. Pražské egyptologické studie XI 2013, UK Praha, pp. 12 - 17.
 

Bárta, M., Brůna, V., The re-emergence of the El-Hayz Oasis. In: Dospěl, Marek, and Lenka Suková (eds.), Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. 19 - 33 pp. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts,  ISBN 978-80-7308-457-8, Prague 2013.

Neruda, M., Brůna, V., Elznicová, J. Projekt Zelená síť Krušné hory, in:Jeřábek,M. (editor), Česko-Saské pohraničí prostor konkurence a/nebo kooperace?  Studia Geographica XII, Acta Universitatis Purkynianae 177, Ústí nad Labem 2012, ISBN 978-80-7414-514-8.

Cílek, V., Bárta, M.,Lisá, L., Pokorná A., Juříčková, L., Brůna, V., Abdel Moneim A. Mahmoud, Bajer, A., Novák, J., Beneš, J.: Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt.
Quaternary International, Pergamon, 2012 - www.

Lektorovaný text: Krajina jako historické jeviště, k poctě Evy Semotanové, uspořádali: Chodějovská,  E., Šimůnek, R., Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2012, ISBN978-80-7286-199-6.

Lektorovaný text:
Bezděk, L. a kol.: Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky. NPÚ ÚP Praha, 83 s., Praha 2011, ISBN 978-80-87104-87-3.

Brůna, V., Křováková, K., Chrastina, P. Paměť mostecké krajiny - delete a restart. in: Bárta, M., Kovář,M. a kol. Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Academia Praha 2011, ISBN 978-80-200-2036-9. Academia - komentář Martina Rychlíka na www.ceskapozice.cz

Brůna, V. Co ukrývají staré mapy? in: Čížek, J., Cílek,V. a kol.: Pod vodou. Zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě.  Jan Čížek, Krásny Les 2011, s. 187 - 192, ISBN 978-80-260-0187-4.

Verner, M., Brůna,V., Why was the Fifth Dynasty cemetery founded at Abusir? in: Old Kingdom, New Perspectives: Egyptian Art and Archaeology 2750-2150 BC, (eds.) edited by Nigel Strudwick and Helen Strudwick, 344p, b/w & col illus (Oxbow Books, 2011), ISBN-13: 978-1-84217-430-2

Kolejka, J., Misáková, L., Brůna, V. Application of the Czech mandscape research experience in the desert environment to support archaeological study. Geografie, 115, č. 3, s. 347 - 360, Praha 2010.

► Suková, L., Brůna, V., Kroužek, J., Novotný, V.,Kabelka, P., Hegrlík, J.: Report on the 3D-Scanning and Photography Project, National Museum of the Sudan, Khartoum (24.01.- 04.2.2010). Studia Oecologica, Vol. IV, Number 3, ISSN 1802-212X, Ústí nad Labem, 2010.

► Suková, L., Brůna, V., Kroužek, J., Novotný, V.,Kabelka, P., Hegrlík, J.: Zpráva o projektu 3D skenování a fotografování v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu. Pražské egyptologické studie, VII/2010, 8 - 11s. ČEgÚ FF UK Praha, ISSN 1214-3189.

► Bárta, M., Brůna, V., Hegrlík, L., Novotný, V.: Inpuneferova hrobka vydává tajemství. Pražské egyptologické studie, VII/2010,  ČEgÚ FF UK Praha, ISSN 1214-3189.

Brůna, V., Suková, L.: Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu.  in: Kuchařík, M. - Gál, L. - Koštial, J. 2010: Počítačová podpora v archeologii III. Sborník příspěvků z deváté konference konané v Litomyšli
19.-21.5.2010. Praha, TerraVerita s.r.o., ISBN 978-80-254-7563-8.

Brůna, V. Cesta do Vídně aneb http://oldmaps.geolab.cz osm let poté. Studia Oecologica. Ročník IV, č. 2,Ústí nad Labem, 2010. pdf

► Bárta, M., Brůna, V., Suková, L.: Po stopách černých králů. National Geographic Česko, březen 2010, s. 28 - 33. Praha, ISSN 1213-9394. 

Brůna, V.: Metoda ověření orientace staveb v Gíze, Abúsíru a Héliopoli. In.: Jaromír Krejčí - Lenka Suková (eds.), Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie (Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze 2008), str. 58 - 67, ISBN 978-80-7308-258.

► Bárta, M., Brůna, V., Černý,V.,Musil, J., Tomášek, M.: Průzkum oázy El-Héz. In.: Bárta, M. et al.: Ostrovy zapomění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti. Dokořán Praha, 2009. ISBN 978-80-7363-246-5. 143 - 175 s.

Beneš, J., Brůna, V., (editoři) Archeologie a krajinná ekologie, sborník semináře, Ústí nad Labem, 2008, 2. vydání, elektronická verze na CD, ISBN 978-80-7044-961-5.

Křováková, K; Brůna, V; Pacina, J.: Old maps in the GIS and Internet environment. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-2825, EGU General Assembly Wien 2009.

Křováková, K; Brůna, V; Pacina, J..: Old maps in the GIS and Internet environment. Poster presentation, EGU2009-2825, EGU General Assembly Wien 2009.

► Kolejka,J., Misáková, L., Brůna, V.: Czech Landscape Experience Transfer into Desert Environment to Support Archaeological Research. In. Svatoňová, H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno, Masarykova univerzita, 2008. s. 187--191. ISBN 978-80-210-4600-9.

BOLTIŽIAR, M., BRŮNA, V., CHRASTINA, P. KŘOVÁKOVÁ, K. (2008): Using of antique maps and aerial photographs for landscape changes assessment - an example of the High Tatra Mts. In: Boltižiar, M. (Ed.): Proceedings of the 14th  International Symposium on problems of Landscape Ecology Research 4 - 7 October 2006, Stará Lesná, Slovakia. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Nitra 2008, ISBN 978-80-89325-03-0.

BOLTIŽIAR, M., BRŮNA, V., CHRASTINA, P. et KŘOVÁKOVÁ, K. (2008): Potential of antique maps and aerial photographs for landscape changes assessment – an example of the High Tatra Mts. Ekológia Vol. 27, No. 1, ILE SAS, Bratislava, pp. 65–81

► Bárta, M., BRŮNA, V.: Altägyptische Pyramidenfelder von oben. Sokar - Das Ägyptische Pyramidenzeitalter. Nr. 15, 8. Jahrgang/2.Halbjahr 2007. Verlag Michael Haase, Berlin. Seite 62 - 70. ISSN: 1438-7956.

► Bárta, M., BRŮNA, V.: Satellite Atlas of the Pyramids.  Dryada Publishing, the Czech Institute of Egyptology Prague & Magazine Archelogie CR, Praha 2006,  ISBN: 978-80-87025-01-6, EAN: 978808702501, K dostání zde.

► CHRASTINA, P., KŘOVÁKOVÁ, K., BRŮNA, V.: Zmeny krajiny v rumunskom Bihore (Na priklade slovenskej enklávy Borumlak a Varzal). Historická geografie 34 (2007), pp.371 - 398, Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007, ISBN 978-80-7286-107-1.

► KŘOVÁKOVÁ,K., BRŮNA V.: Historical landscape of Šumava in the light of paleobotanic and antique maps’ evidence. In: Bunce et al (Eds): 25 years of landscape ecology: Scientific principles in practice. Proceedings of the 7th IALE World Congress 8 - 13 July, Part 2, IALE Publication Series, Wageningen, ISBN 978-90-78514-02-2 - anotace - pdf a poster - pdf

► Boltižiar, M., BRŮNA, V., Chrastina, P., KŘOVÁKOVÁ,K.: Úloha starých map při revitalizaci krajiny Vysokých Tater. Mezinárodní konference GEOS 2007, Praha - pdf.

BRŮNA, V. : Role geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Egyptě. Mezinárodní konference GEOS 2007, Praha - pdf

BRŮNA, V. : Mapování oázy El- Hajéz. Studia oecologica, Ústí nad Labem 2007, ISSN 1802-212 X  - pdf.    

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Interakce člověk – krajina v historii území a jejich odraz ve změnách krajinné struktury – případ VVP Boletice. pp. 12 - 17. In: Dreslerová, J., Packová P., (eds.): Ekologie krajiny a krajinné plánování, Sborník příspěvků z konference CZ-IALE, 14.-16.9.2006, Brno. pdf

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny. In.: Kolektiv: Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu. Studia oecologica XIV, pp. 108 -118, Ústí nad Labem, 2006,, ISBN 80-7044-763-X.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Využití starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů. In.: Neuhöferová, P.(ed): Historie a vývoj lesů v českých zemích.(Forest History and Development in the Czech Countries). Srní, 17. - 18.10. 2006, p.111 - 117, Katedra pěstování lesů FLE ČZU Praha, ISBN 80-213-1536-9, ISBN 97880-86874-00-5 - pdf.

► Boltižiar, M., BRŮNA, V., Chrastina, P., KŘOVÁKOVÁ,K., : Krajina Vysokých Tater na historických mapových podkladech. KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2006, Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v štátoch V4, X. Medzinárodná konferencia konaná pri príležitosti XII. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí, Banská Bystrica. - pdf

► KŘOVÁKOVÁ,K., BRŮNA, V. : Staré mapy v prostředí GIS a Internetu. Mezinárodní konference GEOS 2006, Praha. - pdf

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Interpretation of Stabile Cadastre Maps for Landscape Ecology Purposes. International Conference on Cartography &GIS. Borovets, Bulgaria, 2006, ISBN 10: 954-724-028-5; ISBN 13: 978-954-724-028-5. - pdf

► BÁRTA, M., BRŮNA, V. : Pyramidy a vodovody v poušti. Vesmír 85,136,2006/2, pp. 80 - 85, ISSN 0042-4544, Praha, 2006 - pdf.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K., NEDBAL,V.: Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině.  In: Historická geografie 33. Praha, Historický ústav 2005, s. 397-409. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-080-1 - pdf.

Bárta, Miroslav - Brůna, Vladimír: Pyramidy ze satelitu (Satellite imaging on the pyramid fields); In: Archeologie. 2005, roč. 1, č. 2, s. 34-38. ISSN 1801-2612. Anotace: Satelitní snímkování na pyramidových polích Abusír, Sakkára a Dahšúr. (Satellite imaging on the pyramid fields of Abusir, Saqqara and Dahshur.)

Bárta, Miroslav - Brůna, Vladimír: Egypt´s Pyramids from on High; In: KMT. A modern journal of ancient Egypt. 2005, roč. 16, č. 4, s. 43-49. Egyptské pyramidy z výšky) ISSN 1053-0827. Anotace: Satellite imaging on the pyramid fields of the old Kingdom, Egypt.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny. ZAHRADA - PARK- KRAJINA, 4/2005, s. 25 - 29. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha 2005. ISSN 1211-1678 - pdf.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Interpretace map Stabilního katastru pro potřeby krajinné ekologie. Kartografické listy - ročenka Kartografickej spoločnosti SR, ročník (číslo) 13, Bratislava 2005, pp. 25 - 33. ISBN 80-89060-07-2; ISSN 1336-5274.  - pdf. 16. kartografická konference: Mapa v informační společnosti - program - abstrakta, s. 43, Brno 2005, ISBN 80-7231-015-1; poster.

BRŮNA, V.: Mapování oázy El-Hajéz v egyptské západní poušti. In.: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Geographical aspects of central European space, Ed.: Svatoňová, H., str. 642 -651, Konference Brno 2005, ISBN: 80-210-3759-8.

► KŘOVÁKOVÁ,K., BRŮNA, V.: Mapy Stabilního katastru jako zdroj informací pro státní správu a samosprávu. In.: Geoinformatika ve veřejné správě, CD ROM verze, Brno, 2005 -
pdf

BRŮNA, V.: Geoinformatika při archeologickém výzkumu v Egyptě. ArcRevue 2/2005, s. 9 - 12, ARCDATA Praha, 2005.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Staré mapy v prostředí Internetu. In.: Geoinformatika ve veřejné správě, CD ROM verze, Brno, 2005 - pdf
.

► Bárta, Miroslav - Brůna, Vladimír: Satelitní snímkování pyramidových polí z doby 3. tis. př. Kr. (Satellite imaging on the pyramid fields of the Old Kingdom, 3rd mill. B.C.); 2005, s. http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=doc:satfoto. Anotace: Satelitní snímkování pyramidových polí z doby 3. tis. př. Kr. (Satellite imaging on the pyramid fields of the Old Kingdom, 3rd mill. B.C. in Egypt)- pdf.

BRŮNA, V.: Role geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Egyptě. GEOinfo, roč. XI, s. 39 - 41, ISSN 1212-4311 Brno, 2005 - pdf.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Analýza změn krajinné struktury s využitím map Stabilního katastru. In: HISTORICKÉ MAPY. Zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky), s. 27 - 34, ISBN 80-968365-7-9, ISSN 1336-6262 - pdf.

► BÁRTA, M., BRŮNA, V. : Satellite imaging in the pyramid fields. Egyptian Archaeology  No. 26 Spring 2005. The Bulletin of the Egypt Exploration Society, pp. 3 - 6, ISSN 0962 2837, London, 2005, pdf.

► PROCHÁZKA, J., BRŮNA, V. : Výškopisná archeologická mapa 1:2 000 území české koncese v Abúsíru. In.: Pražské egyptologické studie. Český egyptologický ústav FF UK Praha, 2004, str.121 - 125, ISSN 1214-3189 - pdf.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K., NEDBAL,V. :  Analýza krajinných složek na mapách stabilního katastru. In.: Balej, M., Jeřábek, M. (eds.) (2004): Geografický pohled na současné Česko. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geographica VI:, UJEP, Ústí nad Labem. Str. 289 - 296. ISBN 80-7044-577-7. 
PDF.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny. Závěrečná zpráva k dílčímu úkolu č.4  Výzkumného záměru  FŽP UJEP ( text, příloha)

► BÁRTA, M., BRŮNA, V., ČERNÝ,V.,MUSIL, J.,SVOBODA, J.A., VERNER,M.: Report on the survey and trial excavations of the Czech Institute of Egyptology, carried in the area of El-Hayez, Baharia oasis (2nd season, 6.3.-31. 3. 2004), In: Přehled výzkumů 45, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 23 - 28 s., ISSN 1211-7250, ISBN 80-86023-64-8.

► BÁRTA, M., BRŮNA, V., ČERNÝ,V.,MUSIL, J.,SVOBODA, J.A., VERNER,M.: Průzkum oázy El-Hajez, Oáza Baharíja (březen 2004). In.: Pražské egyptologické studie. Český egyptologický ústav FF UK Praha, 2004, str.183 - 202, ISSN 1214-3189.


BRŮNA, V., BUCHTA,I., UHLÍŘOVÁ,L., (2003): Interpretace prvků mapy  prvního a druhého vojenského mapování. Historická geografie 32. Historický ústav AV ČR. s. 93 - 114., ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-048-8.

BRŮNA, V., (2003): Satelitní snímek Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru. Pražské egyptologické studie. Český egyptologický ústav FF UK Praha, 2003,  s. 34 - 37.

BÁRTA, M., BRŮNA, V., SVOBODA,J.,VERNER,M.,(2003):  Průzkum oázy El-Haiez, oáza Bahríja. Pražské egyptologické studie. Český egyptologický ústav FF UK Praha, 2003,  s. 24 - 33.

BÁRTA, M., BRŮNA, V., KŘIVÁNEK, R., (2003): Research at South Abusir in 2001-2002 – methods and results. In: Památky Archeologické XCIV 2003. ISSN 0031-0506, s. 49 - 82 - pdf.

BRŮNA, V., BUCHTA, I., UHLÍŘOVÁ, L. : Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geoinformatica II. , Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2002, 46 s. CD ROM, ISBN 80-7044-428-2. - recenze
BRŮNA, V. : Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru. Pražské egyptologické studie. Český egyptologický ústav FF UK Praha, 2002,  s. 43-47, ISSN/ISBN 80-86277-26-7.
 SMRŽ Z., BRŮNA V.: “Pohled do minulosti – Role letecké archeologie.” GEOinfo, 5 : 36 – 38, září 2000.
BRŮNA,V.,
UHLÍŘOVÁ, L.
(2001): Staré mapy v prostředí GIS, s.107. Acta Universitatis Purkynianae. Studia Oecologica XII., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L., 2001.

BRŮNA, V.
(1988): Současný stav aplikací dálkového průzkumu Země ve výzkumu krajiny (se zaměřením na krajinou ekologii). Práce ke zkoušce z kandidátského minima, ÚKE ČSAV České Budějovice. 38 s.
BRŮNA, V. (1990): Metodické problémy využitelnosti dat dálkového průzkumu Země k výzkumu geoekologické funkce struktur krajinných systému. Kandidátská disertační práce, ÚKE ČSAV, České Budějovice. 86 s.
BRŮNA, V. (1991): Interpretace panchromatických leteckých měřických snímku při sledování dynamiky změn lesního porostu. Fotointerpretacja w geografii, 21, Toruň, s. 47 - 57.
BENEŠ, J., BRŮNA,V., KŘIVÁNEK, R. (1993): The changing landscape of North-West Bohemia during the last two Centuries. Památky archeologické, 4, Praha. s. 142 - 149.
BENEŠ, J., BRŮNA,V. (1994): Má krajina pamět? s. 37-46, in.: Beneš, J., Brůna, V., (editoři) Archeologie a krajinná ekologie, Most, 159 s.
VEVERKA, B. - BRŮNA, V.: GIS v severozápadních Čechách. [O] : GA ČR - Č. 205/95/0894 Dat.před. 10.12.1996. 1996. 10 s.
SMRŽ, Z., MEDUNA, P., BRŮNA,V., KŘIVÁNEK, R. (1999): Polní fortifikace z 18. - 19. století u obce Poplze, okr. Litoměřice. Archeologické rozhledy LI, Praha, 335 - 345.
BRŮNA, V. (2000): Rekonstrukční mapy severozápadních Čech. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most, 217 : 183-189. ISBN 80-901828-5-2
BRŮNA, V., UHLÍŘOVÁ, L. (2000): Metodika přístupu k interpretaci historických map se zvláštním zřetelem k udržení a obnově ekologické stability krajiny. Ms., Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 17 s.
BRŮNA, V.,  (2000): Rekonstrukční mapy severozápadních Čech. s. 53, Acta Universitatis Purkynianae, Studia Oecologica X, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n. L.

nahoru