Osobní stránky

Vladimír Brůna


stále ve výstavbě ...


... a proto aktuální

 

Profesní životopis
Publikace

Projekty, granty, VVZ
Konference, semináře
Expedice
Výuka
Aktivity a popularizace
Partneři a sponzoři

Hlavní strana

 

Vladimír Brůna (1961, Most)

Vzdělání:
1976 - 1980 - Střední průmyslová škola v Duchcově - obor geodézie
1980 - 1984 - ČVUT Praha, stavební fakulta, obor geodézie a kartografie - specializace dálkový průzkum Země (Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.), pozemkové úpravy (Doc. Ing. Švehla, CSc.)
1986 - 1993 - interní vědecká aspirantura v Ústavu krajinné ekologie ČSAV - obor ekologie, pracovní skupina dálkového průzkumu Země. Účast na řešení vědeckých úkolů ústavu, spolupráce s Ing. Vladimírem Tollingerem, CSc. v oblasti využití metod dálkového průzkumu Země v oblasti krajinné ekologie se zaměřením na les, pracoviště ÚKE ČSAV v Mostě.
1991 - ukončena interní vědecká aspirantura a na PřF UK Praha úspěšně obhájena disertační práce Metodické problémy využitelnosti dat dálkového průzkumu Země k výzkumu geoekologické funkce struktur krajinných systémů (Ústav krajinné ekologie ČSAV České Budějovice, expozitura Most - titul CSc. hlasováním dle zákona č. 64/1977 Sb. neudělen)
1996 - Oprávněná osoba dle zákona 244/92 Sb. - posuzování vlivů na životní prostředí - EIA.

Odborná praxe, pracovní zařazení:
1984 - 1986 - vedoucí důlní měřič na Dole Ležáky Most, s.p.
1984 - 1985 - vojenská presenční služba - Pomocný technický prapor (PTP) VÚ Kramolín -  geodet na HVB II Jaderná elektrárna Dukovany
1986 - 1993 - Ústav krajinné ekologie ČSAV České Budějovice, expozitura Most, interní vědecká aspirantura, obor ekologie,
1993 - 1997 - specialista na GIS a životní prostředí v Nadaci Projekt Sever Ústí nad Labem. Aktivní účast na projektech MŽP ČR - Informační podpora rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí. Aplikace geografických informačních systémů. Spoluúčast při řešení projektů USAID, SFŽP ČR, ČEA, ČHMÚ, atd.
1997 - 2000 -  Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Most - správa systému, implementace GIS. Spoluúčast na řešení grantů MK ČR, GA ČR. Aplikace GIS a DPZ v archeologii.
2000 - 2003 - zakladatel a vedoucí katedry informatiky a geoinformatiky na FŽP UJEP
2001 - dosud - Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP 
2001 - 2004 - externí člen Českého národního egyptologického centra FF UK Praha
2005 - 2010 -  řešitelský tým Český egyptologický ústav FF UK Praha (MSM0021620826 - Výzkum civilizace starého Egypta) 
X/2005 - VIII/2012 - proděkan pro rozvoj a informatizaci Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
I/2009 - VIII/2012 - vedoucí katedry informatiky a geoinformatiky - http://fzp.ujep.cz/kig
2010 - 2016 - externí spolupráce s ČEgÚ FF UK Praha
AKTUÁLNĚ
od IX/2012 - katedra geoinformatiky FŽP UJEP
od I/2017 -  Český egyptologický ústav FF UK Praha
________________________________________________________________________________________________________________