Osobní stránky

Vladimír Brůna


stále ve výstavbě ...


... a proto aktuální

 

Profesní životopis
Publikace

Projekty, granty, VVZ
Konference, semináře
Expedice

Výuka
Aktivity a popularizace
Partneři a sponzoři

Hlavní strana

 
        

 

Účast na konferencích, seminářích a obhajobách projektů, ostatní aktivity
(související příspěvky a články v sekci Publikace)

2019
GEFOS Leica Tour 2019 - Skener BLK360 při dokumentaci v archeologickém výzkumu

2016
12th International Conference for Meroitic Studies. September 05–09, 2016 National Museum, Prague
Seminář Staré mapy a http://oldmaps.geolab.cz 15 let poté - pozvánka s programem.

2013
3D dokumentace v archeologii a památkové péči Plzeň - pdf

2011
Počítačová podpora v archeologii - X. ročník, Dalešice - ohlasy


2010
Počítačová podpora v archeologii IX.ročník konference -  Litomyšl - www
Prezentace v
pdf

Drobné nemovité památky v krajině a význam jejich dokumentace- Horní Vysoké - program

2009
Seminář - Historický ústav AV ČR
Seminář - Nové metody v egyptské archeologii - Roubenka Truskavna - www

2008
Seminář - Historický ústav AV ČR
Počítačová archeologie Zvíkov

2007
Mezinárodní konference GEOS, Praha - www - aktivní účast + poster

Seminář - Historický ústav AV ČR - poster - sněhová kalamita znemožnila aktivní účast

2006
International Conference on Cartography &GIS. Borovets, Bulgaria
- www
Historická krajina a mapové bohatství Česka
- Historický ústav AV ČR., Praha - program
Mezinárodní konference GEOS, Praha

2005
Egypt a archeologie
- seminář, leden, Praha Prezidium AV ČR - program
Cesty historické geografie - Historický ústav AV ČR. - info
Historické mapy
- vědecká konference, Bratislava, Slovensko
Geoinformatika ve veřejné správě - Brno - program
16. kartografické konference: Mapa v informační společnosti, Brno - září
Geografické aspekty středoevropského prostoru, Brno - září

2004
Mapování v Abúsíru
, seminář ČNEC, Praha

2003
BRŮNA, V., TOMÁŠEK, M.:
Interpretace I. a II. vojenského mapování českých zemí. Na příkladu Čáslavska. Nečtiny 2003 - Počítačová podpora v  archeologii 2.
BR
ŮNA, V., VLČKOVÁ, P.: Šachta A  Intiho komplexu 2000 – 2002. Stav a perspektivy. Nečtiny 2003 - Počítačová podpora v  archeologii 2.
BÁRTA, M., BR
ŮNA, V.:
Průzkum jižního Abúsíru v letech 2001 – 2002. Přehled užitých metod a dosažených výsledků. Nečtiny 2003 - Počítačová podpora v archeologii 2.

2002
BRŮNA, V.: „Co má, respektive měl by vědět o geoinformatice absolvent Fakulty životního prostředí“? Sborník konference Krajina 2002, MŽP ČR 2002, Praha, ISBN 80-7212-225-8, s. 111-113.    
BRŮNA, V.: Role geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Egyptě, in: Informační technologie a jejich přínos studiu historie a krajinných změn, seminář FŽP UJEP a MŽP ČR, 2002.