Nepravé dveře - skalní hrobka NEFERa Abúsír

© foto mARTin Frouz - Český egyptologický ústav FF UK Praha                                                                                                                                         Powered by Zoomify